Martina Iblová (Fišerová)

* 1980 ve Stodě

žije, tvoří a pracuje v Rudné u Prahy

nyní na rodičovské dovolené, děti Ondřej, Rozárka a Mariánka

Je výtvarnice a výtvarný pedagog. Vystudovala výtvarnou výchovu na Fakultě pedagogické  ZČU v Plzni, doktorské studium na Pedagogické fakultě MU v Brně, poté působila jako učitelka výtvarné výchovy na ZŠ v Praze. V současné době vede výtvarné kroužky a navrhuje propagační materiály pro Centrum pro rodinu Rudňáček (více viz. Profesní životopis).

Fascinuje ji lidská přirozenost, spontaneita výtvarné tvorby dětí. Má ráda hru a náhodu ve výtvarném tvoření.