Vzdělání:
 • 1994 1998: Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7, Praha, obor: Oděvnictví
 • 1998 2003: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Plzeň, obor: Učitelství odborných uměleckých předmětů pro SŠ
 • 2003 2007: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, obor: Specializace v pedagogice/ Výtvarná výchova
Pracovní zkušenosti:
 • 2003 2006: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno. Výuka pregraduálních studentů v rámci prezenčního doktorského studia: seminář – Malba I., II. pro studenty učitelství Vv, seminář – Výtvarné vyjadřovací prostředky I., II. pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • 2007 2008: Základní škola, Na Planině 1393, Praha 4. Učitelka výtvarné výchovy na 2. stupni, Lektorka kroužku keramiky pro žáky 1. stupně.
 • 2009 dosud: Rodičovská dovolená
 • 2010 - dosud: Centrum pro rodinu Rudňáček, Rudná. Lektorka výtvarných kroužků pro děti (1,5 - 6 let), grafické práce, tvorba propagačních materiálů
Výstavy vlastní tvorby:
 • NO GROUP, v cyklu klub absolventů – Univerzitní galerie, Plzeň. (Skupinová výstava – Robert Hořínek, Renáta Ochmanová, Miroslav Javůrek, Martina Iblová a Vendula Mičková, 3. – 28. srpna 2009.)
 • MOMENTY - Restaurace Obzor, Rudná. (Autorská výstava, 5. srpna - 30. září 2011)
 • KRAJINOU MÉHO SRDCE - Hotel U Pramenů, Plzeň. (Autorská výstava, 9. ledna - 26. února 2012)
 • MONOTYPY - Domov pro seniory sv. Jiří, Plzeň. (Autorská výstava, 27. března - 10. května 2012)
 • OBRAZENÍ - kavárna zámku Hořovice. (Autorská výstava, 3. června - 28. července 2012)
 • MOMENTY II - Café Muzeum, Západočeské muzeum, Plzeň. (Autorská výstava, 6. srpna - 1. října 2012)
 • SNĚNÍ - Restaurace a galerie ARTAMO, Plzeň. (společně s Terezou Fišerovou, 3. ledna - 15. února 2014)
Realizace dětských a studentských výstav:
 • Na dosah prožitku – Galerie výtvarné pedagogiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno,  4. dubna – 14. května 2006
 • Na dosah prožitku… na dosah v Plzni – Galerie Nad schody, Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni, 13. září – 23. září 2006
 • Na dosah prožitku… na dosah v Praze – Muzeum dětské kresby, Dům u zelené žáby, Praha,  3. října – 9. října 2006

Výstavy žákovských a studentských výtvarných prací z výzkumných hodin výtvarné výchovy projektu „Spontaneita ve výtvarné výchově na druhém a třetím stupni“.

Publikační činnost:
 • Fascinace motivem. Recenze výstavy obrazů Barbory Svátkové. In Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha : Společnost časopisu Ateliér, 2004, č. 25-26, s. 4. ISSN 1210-5236. 
 • Smíšené poCITY. Recenze výstavy atelieru AVU Michaela Rittsteina. In Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha : Společnost časopisu Ateliér, 2005, č. 13, s. 4. ISSN 1210-5236.
 • Babyrádová, Hana: Rituál, umění a výchova. Recenze knihy. In @muni.cz, měsíčník Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita, 2005, č. 6, s. 10. ISSN 1801-0806.
 • S LEHOULINKOU - Alternativy přístupů k předmětu výtvarné vyjadřovací prostředky. Spoluautorství sborníku. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3917-5.
 • Škola potlačuje spontaneitu žáků. Martina Šmídová: Rozhovor k výstavě Na dosah prožitku. [online] 14.4.2006 In @muni.cz, online verze měsíčníku Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1801-0814 Dostupný na WWW:
 • Analýza spontánního výtvarného projevu ve Vv na 2. a 3. stupni. Příspěvek ve sborníku konference. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. ISBN 80-7043-483-X.
 • Spontaneita ve výtvarné výchově na 2. a 3. stupni – pro a proti z pohledu učitele výtvarné výchovy. Příspěvek ve sborníku kolokvia. In Kolokvium doktorandů. Plzeň : Katedra výtvarné výchovy Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, (přijato k otištění).
 • Spontaneita ve výtvarné výchově na 2. a 3. stupni. Příspěvek ve sborníku konference. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Sborník příspěvků konference. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4163-3.
 • S lehoulinkou – Alternativy přístupů k předmětu výtvarné vyjadřovací prostředky. Spoluautorství na projektu – katalog výstavy. Brno, 2006.
 • Melancholie… Recenze výstavy Renáty Ochmanové. In Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha : Společnost časopisu Ateliér, 2008, č. 6, s. 4. ISSN 1210-5236.
 • Náhodná zastavení. Příspěvek ve sborníku. In Mimochodem/ By the way. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4825-6.
Aktivní účast na konferencích:
 • Analýza spontánního výtvarného projevu ve Vv na 2. a 3. stupni. Konference „Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu“ – 14. konference České asociace pedagogického výzkumu v Plzni ve dnech 5. – 7. září 2006
 • Spontaneita ve výtvarné výchově na 2. a 3. stupni – pro a proti z pohledu učitele výtvarné výchovy. Kolokviu doktorandů – Katedra výtvarné výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 19. – 20. září 2006.
 • Alternativní přístupy k předmětu Výtvarné vyjadřovací prostředky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Symposium Česká sekce INSEA „PÉČE O OBRAZNOST − Sémiotické přístupy k výtvarnému umění ve výtvarné výchově“ v Národní galerii v Praze ve dnech 9. – 11. listopadu 2006.
 • Spontaneita ve výtvarné výchově na 2. a 3. stupni. Konference „Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik“ – konference Pedagogické fakulty MU v Brně 30. listopadu 2006.
Grantová a projektová činnost:
 • Spontaneita ve výtvarné výchově na druhém a třetím stupni. Realizovaný fakultní projekt č. 29/05.
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky pro NŠ. Participace na realizovaném  fakultním projektu č. 22/05.
 • Výstava dětských a studentských prací z výzkumného projektu Spontaneita ve výtvarné výchově na 2. a 3. stupni. Realizovaný fakultní projekt č. 37/06.
 • Mezifakultní výstavní projekt „Alternativní přístupy k předmětu Výtvarné vyjadřovací prostředky“. Participace na realizovaném fakultním projektu 19/06. 
Citace v tisku:
 • Zemanová, Marcela: Na dosah prožitku. Recenze výstavy Na dosah prožitku. In Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha : Společnost časopisu Ateliér, 2006, č. 10, s. 4. ISSN 1210-5236.
 • Fišerová, Jitka: Záchrana božích muk ve Vodním Újezdě. Příspěvek do sborníku. In Sborník společnosti pro výzkum kamenných křížů. Aš: Muzeum Aš, 2009.
Aktivní účast na workshopech, akademiích:
 • Účast na  VIII. Sommerakademie Plauen, Německo, pod vedením Georga Karla Pfahlera: „Das Bild - das Objekt - das Haus“ (červenec – srpen 2001).
 • Účast na workshopu diplomantů katedry výtvarné kultury ZČU v Plzni v Plauen, pořadatel: Initiative Kunstschule Plauen, Německo (8. dubna - 12. dubna 2002).
 • Účast na  IX. Sommerakademie Plauen, Německo, pod vedením Magdaleny Jetelové: „Urbane Translocation“ (červenec 2002).
 • Účast na workshopu se studenty Katedry výtvarné kultury, FPE ZČU v Plzni, pod vedením doc. J. Mištery v Plauen, pořadatel: Initiative Kunstschule Plauen, Německo (29. března – 4. dubna 2003).