Dětské interiéry

Spojení výtvarné tvorby a práce pro/s dětmi mě velice láká a baví. Výzdoba dětských interiérů tuto možnost nabízí.  Motivy a stylizaci se snažím přizpůsobovat dětskému divákovi. Důraz kladu na pestrost a barevnost, ale zároveň je pro mě důležitý vkusný výsledek. 

Ukázky dětských interiérů